Loading color scheme

W przeddzień odpustu ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego, obok kaplicy w Wilczycach odbył się festyn.

Liczne atrakcje, pyszne smakołyki, interesujące zabawy i konkursy, oraz wspaniała muzyka przyciągnęła wielu uczestników.

Dziękujemy serdecznie tym wszystkim, którzy wzięli udział w festynie, a zwłaszcza tym, którzy przyczynili się do organizacji i przebiegu tego pięknego przedsięwzięcia.

Każdy organizowany festyn zawsze powinien służyć budowaniu jedności i tworzeniu lub pogłębianiu braterskich relacji w naszej Parafialnej Wspólnocie.

Ufamy, że tak było i tym razem.  

wiecej kliknij fot