Loading color scheme

SAKRAMENT EUCHARYSTII

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1322 - 1419

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa).

Co to jest Eucharystia?

Eucharystia jest pamiątką (uobecnieniem) Paschy Chrystusa, tzn. dzieła zbawienia dokonanego przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa; dzieła, które jest uobecniane przez działanie liturgiczne (1409).

Jakie są zasadnicze części Eucharystii?

Celebracja eucharystyczna zawiera: głoszenie Słowa Bożego, dziękczynienie Ojcu za wszelkie dobra, szczególnie za dar Jego Syna, konsekrację chleba i wina, uczestnictwo w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Chrystusa. Wszystkie te elementy stanowią jeden akt kultu (1408).

Kiedy i jakimi słowami Jezus ustanowił Eucharystię?

Jezus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, wymawiając nad chlebem słowa: „to jest Ciało moje..." i nad winem: „to jest kielich Krwi mojej..." (1412).

Co się dokonuje w czasie konsekracji chleba i wina?

Podczas konsekracji dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus prawdziwie, rzeczywiście i istotowo, Jego Ciało i Jego Krew, z duszą i Bóstwem (1413).

Jakie warunki winien spełnić ten, kto chce przyjąć Komunię św.?

Ten, kto chce przyjąć Komunię św. winien znajdować się w stanie łaski uświęcającej oraz zachować godzinny post eucharystyczny. Kto świadom jest popełnienia grzechu ciężkiego, zanim przystąpi do Komunii św., powinien przyjąć rozgrzeszenie w sakramencie pokuty (1415).

Jakie są owoce Komunii św.?

Komunia św. pogłębia jedność z Chrystusem, odpuszcza grzechy powszednie i zachowuje od ciężkich oraz umacnia więź z Kościołem, Ciałem mistycznym Chrystusa (1416). Kiedy możemy przyjmować Komunię św.? Kościół żywo poleca wiernym, by przyjmowali Komunię świętą, gdy uczestniczą w celebracji Eucharystii. Zobowiązuje ich do tego przynajmniej raz w roku (1417).

Przygotowanie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jurkowie:

1. Zasadnicze przygotowanie dziecka do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej odbywa się podczas katechezy w szkole.

2. W ramach duchowego przygotowania do I Komunii św., dzieci uczestniczą wraz z rodzicami w comiesięcznych spotkaniach, które odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Podczas spotkania omawiane są bieżące sprawy organizacyjne.

3. Rodzice zobąwiązani są dostarczyć katechecie uczącemu metrykę chrztu dziecka, jeśli dziecko ochrzczone było poza parafią przyjmowania I Komunii św.

4. Obowiązują stroje liturgiczne, które są wyrazem estetyki i skromnego wyglądu.

5. W naszej parafii I Komunia św. odbywa się zwyczajowo w drugą niedzielę maja.