Loading color scheme

KAPLICA ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA  

(By zobaczyć więcej kliknij fot.)       

            Kolejną kaplicę na terenie parafii wybudowano w Chyszówkach według projektu inż. Białki. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu mieszkańców wioski już rok później na parceli ofiarowanej przez Stanisława Steligę została wybudowana i zadaszona kaplica. W kolejnych latach sfinalizowano prace tynkarskie i montaż posadzki. 29 kwietnia 1990 r., przy licznym udziale wiernych, dokonano uroczystego wprowadzenia relikwii św. Brata Alberta. Zostały one sprowadzone dzięki staraniom siostry Genowefy Bolisęgi z Chyszówek. Kaplicę poświęcił ks. bp Piotr Bednarczyk w 1991 r. Po siedemnastu latach doczekała się ona gruntownego remontu.

         Lata 2007-2009 to czas intensywnych prac: przy odwodnieniu obiektu, wymianie instalacji elektrycznej i grzewczej, ociepleniu, budowie nowego ogrodzenia, zmianie pokrycia dachowego, wymianie okien i odnowieniu elewacji oraz wyłożeniu kostką nowo wybudowanego parkingu. Również dokonano gruntownego remontu wnętrza kaplicy. Wykonano nowy ołtarz, tabernakulum, ławki, konfesjonał, wyposażono zakrystię.